User Tools

Site Tools


dev_display

Obecné

Úlohy se týkají systému RTS2 (http://rts2.org). Systém je navržen pro autonomní řízení pozorování robotických observatoří, používá se na několika dalekohledech na 4 kontinentech. Systém je vyvíjen v OS Linux. GUI by mělo být multiplatformní (Linux + Windows, Mac výhodou), rychlé a použitelné. Předpokládáme (ale nevyžadujeme) použití toolkitu GTK, případně knihovny PyGTK.

Konfigurovatelné GUI

Předpoklady: Observatoř má řadu parametrů. Některé z nich lze měnit, některé se dají pouze číst. Některé jsou společné pro všechny dalekohledy, většina závisí na konkrétním zařízení které je připojené k dalekohledu. K zjišťování hodnot existuje XML-RPC rozhraní.

Vstup: Soubor(y) popisující okno které bude zobrazovat data z observatoře a umožňovat je měnit.

Výsledek práce: Program, který přečte vstup, a na jeho základě vygeneruje obrazovku umožňující monitorování a řízení observatoře.

Příklad: Mám proměnné RA a DEC, RA je v hodinách, minutách a sekundách, DEC je ve stupních, minutách a sekundách. Rozhraní mě umožní hodnoty zobrazit a měnit.

GUI - vizualizace změn proměnných

Vstup: XML-RPC rozhraní pro získávání historických hodnot ze systému pro řízení dalekohledů

Výsledek práce: nástroj/program pro zobrazení časového vývoje jednotlivých hodnot a jejich koleraci.

Příklad: Systém umí měřit teplotu v kopuli s dalekohledem a teplotu CCD čipu. Chci nakreslit graf, kde bude na X ose čas a na Y ose teploty v kopuli a CCD čipu.

GUI - vizualizace pozorování

Vstup: XML-RPC rozhraní pro získání seznamu cílů, pozorování cílů, obrázků.

Výsledek práce: Přehledné zobrazení pozorování po nocích (kalendář), výpis pozorování za danou noc, výpis snímků pro dané pozorování, výpis pozorování pro daný cíl. Vyhledávání v cílech podle názvu nebo vzdálenosti od místa na obloze.

dev_display.txt · Last modified: 2009/02/11 00:00 (external edit)