User Tools

Site Tools


dev_display

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
dev_display [2009/02/11 13:22]
pkubanek created
dev_display [2009/02/11 00:00] (current)
Line 1: Line 1:
-====== GUI - vizualizace ​ změn proměnných ======+====== Obecné ====== 
 + 
 +Úlohy se týkají systému RTS2 (http://​rts2.org). Systém je navržen pro autonomní řízení pozorování robotických observatoří,​ používá se na několika dalekohledech na 4 kontinentech. Systém je vyvíjen v OS Linux. GUI by mělo být multiplatformní (Linux + Windows, Mac výhodou), rychlé a použitelné. Předpokládáme (ale nevyžadujeme) použití toolkitu GTK, případně knihovny PyGTK. 
 + 
 +====== Konfigurovatelné GUI ====== 
 + 
 +Předpoklady:​ Observatoř má řadu parametrů. Některé z nich lze měnit, některé se dají pouze číst. Některé jsou společné pro všechny dalekohledy,​ většina závisí na konkrétním zařízení které je připojené k dalekohledu. K zjišťování hodnot existuje XML-RPC rozhraní. 
 + 
 +Vstup: Soubor(y) popisující okno které bude zobrazovat data z observatoře a umožňovat je měnit. 
 + 
 +Výsledek práce: Program, který přečte vstup, a na jeho základě vygeneruje obrazovku umožňující monitorování a řízení observatoře. 
 + 
 +Příklad: Mám proměnné RA a DEC, RA je v hodinách, minutách a sekundách, DEC je ve stupních, minutách a sekundách. Rozhraní mě umožní hodnoty zobrazit a měnit. 
 + 
 +====== GUI - vizualizace změn proměnných ======
  
 Vstup: XML-RPC rozhraní pro získávání historických hodnot ze systému pro řízení dalekohledů Vstup: XML-RPC rozhraní pro získávání historických hodnot ze systému pro řízení dalekohledů
Line 5: Line 19:
 Výsledek práce: nástroj/​program pro zobrazení časového vývoje jednotlivých hodnot a jejich koleraci. Výsledek práce: nástroj/​program pro zobrazení časového vývoje jednotlivých hodnot a jejich koleraci.
  
-Příklad: ​chci zjistitijak mnoho ovlivňuje teplota okolí+Příklad: ​Systém umí měřit teplotu v kopuli s dalekohledem a teplotu CCD čipu. Chci nakreslit grafkde bude na X ose čas a na Y ose teploty v kopuli a CCD čipu. 
 + 
 +====== GUI - vizualizace pozorování ====== 
 + 
 +Vstup: XML-RPC rozhraní pro získání seznamu cílů, pozorování cílů, obrázků.
  
 +Výsledek práce: Přehledné zobrazení pozorování po nocích (kalendář),​ výpis pozorování za danou noc, výpis snímků pro dané pozorování,​ výpis pozorování pro daný cíl. Vyhledávání v cílech podle názvu nebo vzdálenosti od místa na obloze.
dev_display.txt · Last modified: 2009/02/11 00:00 (external edit)